HIFU ตัวช่วยหน้าฟู 3 ระดับ ยกกระชับยันชั้นไขมันใต้ผิว

HIFU หรือ ไฮฟู นวัตกรรมยกกระชับผิวหน้าด้วยคลื่นพลังงานอัลตราซาวน์ ลงลึกทะลุไปถึงชั้นล่างสุดของโครงสร้างผิว ทำให้หน้าเรียวกรอบชัด ไม่หย่อนคล้อย

SWmaster

15/04/2022